U bevindt zich op: Home Mens en organisatie Chief Science Officers

Chief science officers

Het RIVM wil wetenschappelijke kennis van hoge kwaliteit leveren, die optimaal aansluit bij de wensen en behoeften van onze opdrachtgevers. Dit betekent dat we weten wat er speelt binnen de wetenschap en in de maatschappij.

Ook willen we de expertise die binnen onze organisatie aanwezig is, zo optimaal mogelijk benutten. In 2012 zijn daarom vier Chief Science Officers (CSO’s) benoemd. De CSO’s – een nieuwe functie binnen het RIVM – zijn ambassadeur voor de verdere ontwikkeling van (grensverleggend) wetenschappelijk onderzoek binnen het RIVM. In 2013 worden nog twee CSO’s benoemd.

Inhoudelijke koers

De CSO’s zijn ook nauw betrokken bij de inhoudelijke koers van het RIVM. Ze adviseren de directie over uit te voeren onderzoek en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het zogeheten Strategisch Onderzoek RIVM (SOR). Dit omvat de activiteiten die het RIVM met eigen budget uitvoert om te anticiperen op toekomstige vragen en ontwikkelingen. Naast onderzoek betreft dit bijvoorbeeld ook advies gericht op innovatie en duurzaamheid. Daarbij wordt stevig geïnvesteerd in samenwerking met partners in de internationale wetenschappelijke wereld.

Kennisgebieden

De Chief Science Officers van het RIVM zijn experts op de volgende kennisgebieden:

  • Health Economics 
  • Host Response 
  • Integrated Risk Assessment 
  • Mathematical Disease Modelling 
  • Risk Communication 
  • System Assessments for Policy Support

 

Zoeken:

Service