U bevindt zich op: Home Mens en organisatie Milieuverslag

Milieuverslag

Het RIVM deelde in 2012 het Antonie van Leeuwenhoekterrein met andere op dit terreingevestigde organisaties. De milieuvergunning is afgegeven voor het gehele terrein en diverse milieuaspecten, zoals afvalwater en afvalinzameling, worden gedeeld. Het milieujaarverslag 2012 heeft hierdoor betrekking op alle organisaties op die op het Anthonie van Leeuwenhoekterrein gevestigd zijn.

Het RIVM heeft vanaf 2008 een gecombineerde vergunning (zogenaamde Vergunning Op Hoofdzaken) verkregen in het kader van de Wet Milieubeheer. Tevens is een Bedrijfsmilieuplan vastgesteld voor de periode 2011 tot en met 2014. In het Bedrijfsmilieuplan zijn diverse verbetermaatregelen opgenomen, zoals de installatie van nieuwe olieopslagtanks en de uitfasering van milieuschadelijke koelmiddelen.

De meest belangrijke punten betreffende de milieubelasting in 2012 zijn:

  • Het waterverbruik is in vergelijking met 2011 met ca. 4% toegenomen tot 132.400 m3. De toename is het gevolg van onder andere de toename van het waterverbruik door het sterilisatieproces en vaccinproductie.
  • De hoeveelheid vervuilingseenheden in het afvalwater is in vergelijking met 2011 afgenomen van 651 v.e. tot 569 v.e.  als gevolg van minder lozingen van organische stoffen.
  • De totale hoeveelheid afvalstoffen is in vergelijking met 2011 met ca. 12% afgenomen tot ca. 770 ton. De afvalstoffen zijn onder meer oud papier, bedrijfsafval, tuinafval en laboratoriumafval.
  • Het gasverbruik is in vergelijking met 2011 met ca. 9% toegenomen (tot ca. 8,8 miljoen m3 aardgas) en het elektriciteitsverbruik is nagenoeg gelijk gebleven.
Zoeken:

Service