U bevindt zich op: Home Mens en organisatie Nieuwe koers en nieuwe organisatiestructuur

Nieuwe koers en nieuwe organisatiestructuur

De maatschappij is in beweging en de laatste jaren worden we in ons werk steeds meer uitgedaagd door veranderingen in het werkveld. Om adequaat op nieuwe ontwikkelingen in te spelen en nieuwe kansen te benutten heeft het RIVM in 2012 een strategisch plan opgesteld voor de komende jaren ('Routekaart RIVM2020') en een nieuwe organisatiestructuur ontwikkeld.

Van 23 naar 12 centra

Ter voorbereiding op de toekomst is allereerst in 2012 een nieuwe organisatiestructuur ontwikkeld met twaalf nieuwe centra, de dienst RCP/IOD, een centrale bedrijfsvoering en zes chief science officers (CSO's). Het aantal centra binnen de organisatie werd hiermee gehalveerd (van 23 naar 12). Dit was een van de meest ingrijpende wijzigingen van de nieuwe structuur.

De twaalf centra van de nieuwe organisatie behoren tot een van de drie kennisdomeinen: 'Centrum Infectieziektebestrijding' (ook: 'Infectieziekten en Vaccinologie'), 'Volksgezondheid en Zorg', en 'Milieu en Veiligheid'. De centra staan onder leiding van centrumhoofden.

Binnen de centra zetten RIVM-medewerkers zich in voor het verrijken en toepasbaar maken van noodzakelijke (wetenschappelijke) kennis voor beleidsvorming en beleidsuitvoering door professionals. Dit gebeurt onder andere door het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, zowel in opdracht van overheden als vanuit ons eigen strategisch onderzoeksbudget. Ook verzorgen zij publieksinformatie over diverse onderwerpen - gerelateerd aan volksgezondheid, gezondheidszorg, infectieziekten, voeding, natuur, en milieu - die rechtstreeks of via samenwerkingspartners beschikbaar wordt gesteld.

 

Meer informatie

Zoeken:

Service