U bevindt zich op: Home Mens en organisatie Wetenschappelijke integriteit

Wetenschappelijke integriteit

Onze positie als nationaal en internationaal gerespecteerd kennisinstituut danken we vooral aan de kwaliteit van ons werk en de passie en betrokkenheid van onze medewerkers.

Van onze onderzoekers verwachten we dat zij zich gedragen als integere wetenschappers. Dit betekent onder andere dat zij zorgvuldig, betrouwbaar, controleerbaar, onpartijdig en onafhankelijk te werk gaan.

Wat dit concreet inhoudt wordt omschreven in de Gedragscode Wetenschapsbeoefening RIVM. Deze is gebaseerd op de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening VSNU, de Vereniging van Universiteiten. Daarnaast is er het Reglement Wetenschappelijke Integriteit. Hierin is geregeld hoe klachten worden behandeld die te maken hebben met wetenschappelijk wangedrag.

KNAW-code

Begin 2012 heeft het RIVM de doelstellingen van de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling onderschreven. Deze code is een initiatief van meerdere gezondheids- en wetenschapsinstituten, waaronder de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De code zorgt ervoor dat deskundigen die deelnemen aan wetenschappelijke adviescommissies transparant zijn over relaties en belangen. Het RIVM heeft een eigen addendum bij de code gemaakt, waarin staat hoe het RIVM wetenschappelijk integer gedrag stimuleert en afdwingt en zorgt voor transparantie.

Uitspraak rechtzaak

Vanwege het grote belang dat het RIVM hecht aan wetenschappelijke integriteit, heeft het RIVM eind 2011 een rechtzaak aangespannen tegen huisarts Hans van der Linde. De huisarts stelde bij herhaling dat Roel Coutinho en het RIVM door profijtelijke relaties met de farmaceutische industrie niet integer en onafhankelijk zouden zijn. In 2012 deed de rechtbank in Middelburg uitspraak. De rechtbank oordeelde dat aan de uitlatingen van Van der Linde elke onderbouwing ontbrak, maar ging niet zo ver dit als een onrechtmatige daad te kwalificeren, omdat de uitspraken gedaan werden over een publiek figuur en in het vuur van een publiek debat.

 

Zoeken:

Service