U bevindt zich op: Home Projecten en onderzoek Klimaat en drinkwater

Klimaat en drinkwater

De kwaliteit van oppervlaktewater kan als gevolg van klimaatverandering rond 2050 zodanig zijn verslechterd, dat het zonder extra maatregelen ongeschikt is om er drinkwater van te bereiden. Dit blijkt uit onderzoek van Deltares en het RIVM dat in oktober 2012 is verschenen.

De klimaatscenario’s van het KNMI geven aan dat er extreem lange droge perioden kunnen optreden. Tijdens deze perioden stroomt er minder water door de rivieren en neemt de invloed van lozingen door afvalwaterzuiveringen, landbouw en industrie op de waterkwaliteit toe.

De uitkomsten gelden voor bijna alle locaties in Nederland waar oppervlaktewater wordt onttrokken voor de productie van drinkwater. Dit oppervlaktewater wordt gebruikt om ongeveer 40 procent van de Nederlandse bevolking van drinkwater te voorzien. Berekeningen laten zien dat het om perioden van dagen tot maanden kan gaan.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu onderzoekt samen met alle partijen die zorg dragen voor het drinkwater (bijvoorbeeld drinkwaterbedrijven en provincies) naar oplossingen voor dit mogelijke probleem in de toekomst.

Naar rapport: Effecten klimaatontwikkeling op de drinkwatervoorziening
                    Klimaatscenario's KNMI

Zoeken:

Service